Naši pracovníci

Sme tu pre vás každý pracovný deň.
Zoznámte sa s personálom gynekologickej ambulancie, ktorí sa o vás postarajú.


Odborné pôsobenie:

2004 – 2010: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB.

2011- súčasnosť: Iscare, a.s., Klinika reprodukčnej medicíny.
MUDr. Michaela Grossová, PhD.

Gynekologická a prenatálna starostlivosť

MUDr. Jaroslava Garajová

Gynekologická a prenatálna starostlivosť

Odborné pôsobenie:

1989 – 1991: Ženská sestra.

1991 - 2003: Pôrodná asistentka.

2003 - 2007: Opatrovateľka.

2007 - súčasnosť: Pôrodná asistentka a zdravotná sestra.
Mgr. Andrea Lipničková

Pôrodná asistentka a zdravotná sestra

Mgr. Zuzana Gregušová

Zdravotná sestra