Koncepcia odboru pôrodná asistencia č.10973/2006-00 vydaná MZ SR definuje pôrodnú asistenciu ako „odbor, ktorý sa zaoberá zdravotnou starostlivosťou o matku a dieťa a o reprodukčné zdravie ženskej populácie“.

Rozsah praxe pôrodnej asistentky

Pôrodná asistentka môže samostatne na základe vyhlášky MZ SR č. 364/2005:

  • posudzovať ženu s cieľom diagnostikovať tehotenstvo,
  • sledovať ženu s fyziologickým tehotenstvom a identifikovať varovné signály abnormalít u matky a plodu,
  • sledovať plod v maternici pomocou stetoskopu, UDOP prístroja a kardiotokografu, pričom vyhotovuje a hodnotí kardiotokografický záznam /v prenatálnej a intrapartálnej starostlivosti/,
  • používať posudzovacie stupnice,
  • vykonávať certifikovanú činnosť „Psychofyzická príprava tehotných žien na pôrod“,
  • posudzovať priebeh a postup pôrodu kontrolovaním pôrodnej činnosti a vaginálnym vyšetrením,
  • identifikovať odchýlky od normálneho priebehu pôrodu, odporúčať rodičke výber nefarmakologických metód na zmierňovanie pôrodných bolestí,
  • na základe vyhlášky MZ SR č.470/2006 samostatne odvádzať fyziologický pôrod vrátane pôrodu, pri ktorom sa vyžaduje epiziotómia, hodnotiť rozsah pôrodných poranení a ošetrovať jednoduché pôrodné poranenia, ktoré nevyžadujú zásah lekára,
  • vykonávať prvé ošetrenie novorodenca, ako aj činnosti v postnatálnom období /šestonedelie/.