Kde prebieha kurz?

V priestoroch Gynekologickej ambulancie Dúbravka MUDr. Michaely Grossovej, PhD.

Kto vedie kurz?

Mgr. Andrea Lipničková – Pôrodná asistentka a zdravotná sestra.

Koľko cvičení zahrňa kurz a koľko stojí?

Celý kurz zahŕňa desať lekcií – každá v trvaní 90 min.
Cena 10 Eur/1 lekcia.

Kedy?

Každú stredu o 16:00 a štvrtok doobeda.

Ako sa objednať?

Telefonicky na t.č. 0911 496 466 alebo osobne.

Čo si doniesť na cvičenie?

Pohodlný úbor a ponožky.

Čo je psychofyzická príprava na pôrod?

Definovať psychofyzickú prípravu na pôrod môžeme ako špecifický vzdelávací program. Hlavnou náplňou je cieľavedomá príprava tehotnej ženy, ale aj jej partnera na úspešné zvládnutie tehotnosti, pôrodu, šestonedelia a rodičovskej role. Cieľom programu nie je len poskytovať informácie, ale osvojenie si zručností a návykov, ktoré vedú k bezpečnému materstvu.

Kto poskytuje prípravu tehotným ženám?

V rámci zdravotnej starostlivosti je odborne spôsobilá pre poskytovanie
psychofyzickej prípravy na pôrod pôrodná asistentka s absolvovanou
certifikačnou činnosťou “Psychofyzická príprava na pôrod”.

Aké sú ciele psychofyzickej prípravy na pôrod?

V súčasnosti je psychofyzická príprava koncipovaná vzdelávacia aktivita. Jej
hlavnou úlohou je podpora fyziologického priebehu tehotenstva, pôrodu a
šestonedelia.

Základné ciele:

 • edukácia ženy a jej partnera o priebehu tehotenstva,
 • edukácia ženy a jej partnera o vývoji plodu,
 • eliminovanie strachu a napätia z pôrodu,
 • edukácia ženy a jej partnera o priebehu pôrodu,
 • edukácia ženy a jej partnera o priebehu šestonedelia,
 • edukácia ženy o dojčení,
 • edukácia ženy a jej partnera o starostlivosti o novorodenca,
 • edukácia ženy a jej partnera o príznakoch ohrozenia tehotnosti a
  začínajúceho pôrodu,
 • edukácia ženy a jej partnera o operačnom ukončení tehotenstva,
 • posilnenie dôvery ženy,
 • podpora sebarozhodovacej aktivity ženy,
 • príprava na rodičovskú rolu,
 • získanie dôvery voči zdravotníckemu personálu,
 • predchádzanie psychických porúch v popôrodnom období,
 • fyzická príprava ženy v tehotenstve, počas pôrodu a v šestonedelí,
 • edukácia ženy o prevencii zdravia a zachovania reprodukčného
  zdravia.

Aký je význam psychofyzickej prípravy?

Tehotné ženy, ktoré navštevujú krúžky psychofyzickej prípravy na pôrod,
získajú celkové vedomosti o pôrode, ale i návody na zvládnutie určitých situácií, vyskytujúcich sa počas pôrodu. Efektívnejšie správanie rodičky na pôrodnej sále zabezpečuje správne edukovaný parner.

Čo pre tehotné ženy poskytujeme?

 • Psychofyzickú prípravu na pôrod aplikovanú cez jógu,
 • laktačný program,
 • informácie o odbere pupočníkovej krvi a jeho význam,
 • príprava partnera na prítomnosť pri pôrode.

Koncepcia odboru pôrodná asistencia je popísaná na tejto stránke